Kontakt - 608957756!!!

Jelikož působnost naší stanice je veliká, Záchytná stanice Svitávka pro nás obhospodařuje a shromažďuje volně žijící živočichy z oblestí Blanska, Boskovic, Tišnova a jejich spádových obcí. Zvířata tak netrpí zbytečně dlouhým převozem a je jim okamžitě poskytnuta odborná péče.

Při nálezu zvířete v oblasti Blanska, Boskovic a Tišnova volejte 608 957 756.

Děkujeme.