Dárcovká SMS je opět v provozu a tak máte-li možnost, podpořte činnost naší záchranné stanice živočichů ve Vendolí  tímto způsobem:

jednorázově odesláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS ZVIREVNOUZI Vendoli na číslo 87777

po dobu jednoho roku odesláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS ROK ZVIREVNOUZI Vendoli na číslo 87777

Cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 28,50,- Kč a po jejím bezchybném odeslání Vám přijde poděkování.

Chcete-li však pomoci výrazněji, zašlete finanční dar na číslo účtu 33553322/0800 u ČS, přičemž je nutno uvést variabilní symbol 50/10, nebo kontaktujte přímo nás na tel. 604 830 851.

Vaší pomoci si velice vážíme a moc Vám děkujeme.