Vlastní provoz stanice není jednoduchá ani levná záležitost. Bez přispění obětavých lidí, kterým není osud zvířat lhostejný, by nebylo možné záchrannou stanici provozovat.

Za případné finanční dary děkujeme.

Jsme pobočný spolek (dříve občanské sdružení), a tak materiální a finanční dary poskytnuté našemu sdružení je možné ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu (pro fyzické osoby paragraf 15, pro firmy paragraf 20).