V případě nálezu zraněného živočicha kontaktuje, prosím, podle působnosti nejbližší záchrannou stanici.

Našli jste raněné zvíře ve volné přírodě?

Pomoc najdete v Národní síti záchranných stanic. Pokud si opravdu nevíte rady, volejte centrální dispečink záchranných stanic tel.: 774 155 155.