Záchranná stanice Zelené Vendolí pomáhá zvířatům v nouzi více jak 25 let. Jde o zraněná, nemocná, vyčerpaná, nevyspělá nebo jinak handicapovaná zvířata. Staráme se o jejich vyléčení a opětovné navrácení do přírody. V areálu stanice pečujeme i o trvale handicapovaná zvířata, pro které již návrat do přírody není možný. Vybudovali jsme naučný okruh pro veřejnost, kde je vidět, z jakého důvodu se k nám zraněná zvířata dostávají.

Jsme členy Národní sítě stanic pro handicapované živočichy pod patronací ČSOP, jejichž působnost dohromady pokrývá celou Českou republiku. Zároveň jsme držiteli všech zákonných výjimek a povolení k provozování stanice.

Působnost naší stanice: města Blansko, Boskovice, Bystřice nad Pernštejnem, Česká Třebová, Jevíčko, Lanškroun, Letovice, Moravská Třebová, Svitavy, Tišnov a jejich spádové obce.