Sponzor Správa železniční dopravní cesty

24. 02. 2020

V roce 2019 přispěla organizace Správa železniční dopravní cesty částkou 30.000 Kč na podporu zraněného čápa bílého.

Tímto bychom jim chtěli poděkovat za velice štědrou podroru. Moc si Vaší přízně vážíme.

Děkujeme.